Industribyggnad

Projektet

Vi har fått ett nytt uppdrag att uppföra en industribyggnad på 30.000 kvm till en kund i norra Sverige.