Personal

Stort engagemang och lång erfarenhet

Tommy Allström Byggproduktion erbjuder industrier, fastighetsförvaltare och offentlig förvaltning, kostnadseffektiva och kundanpassade ny-, till- och ombyggnader inom givna tids- och kostnadsramar. Detta gör vi med kunnande, erfarenhet, flexibilitet, kreativitet, lyhördhet och servicefokuserad omtanke om kunden.

Kontor

Tommy Allström

VD / Projektledare

Tommy Allström

VD / Projektledare

Telefon: 070-628 27 44

E-post: Tommy@tabyggproduktion.se

Ola Hedblad

Projektledare

Ola Hedblad

Projektledare

Telefon: 070-319 35 75

E-post: Ola@tabyggproduktion.se

Magnus Frid

Projektledare

Magnus Frid

Projektledare

Telefon: 072-076 48 92

E-post: magnus.frid@tabyggproduktion.se

Stefan Gryth

Personalansvarig / Administratör

Stefan Gryth

Personalansvarig / Administratör

Telefon: 070-692 35 75

E-post: Stefan@tabyggproduktion.se

Mia Börgel

KMA ansvarig / Administratör

Mia Börgel

KMA ansvarig / Administratör

Telefon: 070-670 03 54

E-post: Mia@tabyggproduktion.se

Glenn Korsar

KMA samordnare / Administratör

Glenn Korsar

KMA samordnare / Adminiastratör

Telefon: 070-670 15 46

E-post: Glenn.korsar@tabyggproduktion.se

Carina Holm

Ekonomi

Carina Holm

Ekonomi

Telefon: 070-625 73 80

E-post: Carina@tabyggproduktion.se

Joanna Allström

Administratör/ Stafettgatan Maskin

Joanna Allström

Administratör/Stafettgatan Maskin

Telefon: 070-560 24 13

E-post: Joanna.allstrom@tabyggproduktion.se

Nils Österberg

Eftermarknad

Nils Österberg

Eftermarknad

Telefon: 072-076 35 11

E-post: nils.osterberg@tabyggproduktion.se

felanmalningar@tabyggproduktion.se

Daniela Allström

Projektkoordinator / Ekonomi

Daniela Allström

Projektkoordinator / Ekonomi

Telefon: 070-329 04 07

E-post: daniela.allstrom@tabyggproduktion.se

Lucinda Jakobsson

Redovisningsekonom

Lucinda Jakobsson

Redovisningsekonom

Telefon: 072-076 41 52

E-post: lucinda.jakobsson@tabyggproduktion.se

Ulrika Sandberg

Projektadminstratör

Ulrika Sandberg

Projektadminstratör

Telefon: 072-071 31 95

E-post: ulrika.sandberg@tabyggproduktion.se