Personal

Stort engagemang och lång erfarenhet

Tommy Allström Byggproduktion erbjuder industrier, fastighetsförvaltare och offentlig förvaltning, kostnadseffektiva och kundanpassade ny-, till- och ombyggnader inom givna tids- och kostnadsramar. Detta gör vi med kunnande, erfarenhet, flexibilitet, kreativitet, lyhördhet och servicefokuserad omtanke om kunden.

Personal

Tommy Allström

VD

Tommy Allström

VD

Telefon: 070-628 27 44

E-post: Tommy@tabyggproduktion.se

Ola Hedblad

Projektledare

Ola Hedblad

Projektledare

Telefon: 070-319 35 75

E-post: Ola@tabyggproduktion.se

Magnus Frid

Projektledare

Magnus Frid

Projektledare

Telefon: 072-076 48 92

E-post: Magnus.frid@tabyggproduktion.se

Alexander Kovalonok

Projektledare

Alexander Kovalonok

Projektledare

Telefon: 070-260 65 08

E-post: Alexander.kovalonok@tabyggproduktion.se

Stefan Gryth

Personalansvarig / Administratör

Stefan Gryth

Personalansvarig / Administratör

Telefon: 070-692 35 75

E-post: Stefan@tabyggproduktion.se

Mia Börgel

KMA ansvarig / Administratör

Mia Börgel

KMA ansvarig / Administratör

Telefon: 070-670 03 54

E-post: Mia@tabyggproduktion.se

Glenn Korsar

KMA samordnare / Administratör

Glenn Korsar

KMA samordnare / Administratör

Telefon: 070-670 15 46

E-post: Glenn.korsar@tabyggproduktion.se

Anna Häger

KMA samordnare / Administratör

Anna Häger

KMA samordnare / Administratör

Telefon: 072-089 51 80

E-post: anna.hager@tabyggproduktion.se

Carina Holm

Ekonomi

Carina Holm

Ekonomi

Telefon: 070-625 73 80

E-post: Carina@tabyggproduktion.se

Joanna Allström

Administratör/ Stafettgatan Maskin

Joanna Allström

Administratör/Stafettgatan Maskin

Telefon: 070-560 24 13

E-post: Joanna.allstrom@tabyggproduktion.se

Niklas Godlund

Installationssamordnare

Niklas Godlund

Installationssamordnare

Telefon: 070-508 55 00

E-post: niklas.godlund@tabyggproduktion.se 

Nils Österberg

Eftermarknad

Nils Österberg

Eftermarknad

Telefon: 072-076 35 11

E-post: Nils.osterberg@tabyggproduktion.se

Felanmalningar@tabyggproduktion.se

Daniela Allström

Projektkoordinator / Ekonomi

Daniela Allström

Projektkoordinator / Ekonomi

Telefon: 070-329 04 07

E-post: Daniela@tabyggproduktion.se

Lucinda Jakobsson

Redovisningsekonom

Lucinda Jakobsson

Redovisningsekonom

Telefon: 072-076 41 52

E-post: Lucinda.jakobsson@tabyggproduktion.se

Ulrika Sandberg

Projektadministratör

Ulrika Sandberg

Projektadministratör

Telefon: 072-071 31 95

E-post: Ulrika.sandberg@tabyggproduktion.se

Ronnie Gyllstrand

Platschef

Ronnie Gyllstrand

Platschef

Telefon: 070-518 48 30

E-post: Ronnie@tabyggproduktion.se

Peter Luth

Platschef

Peter Luth

Platschef

Telefon: 070-223 59 15

E-post: Peter@tabyggproduktion.se

Peter Sandberg

Platschef

Peter Sandberg

Platschef

Telefon: 070-232 41 02

E-post: Peter.sandberg@tabyggproduktion.se

Örjan Sundström

Platschef

Örjan Sundström

Platschef

Telefon: 070-180 76 13

E-post: Orjan.sundstrom@tabyggproduktion.se

Eddie Danielsson

Platschef

Eddie Danielsson

Platschef

Telefon: 070-323 22 56

E-post: Eddie.danielsson@tabyggproduktion.se

Mats Karlsson

Platschef

Mats Karlsson

Platschef

Telefon: 072-070 48 06

E-post: mats.karlsson@tabyggproduktion.se

Oskar Carlsson

Arbetsledare

Oskar Carlsson

Arbetsledare

Telefon: 073-028 21 23

E-post: Oskar.carlsson@tabyggproduktion.se

Jonas Arvidsson

Arbetsledare

Jonas Arvidsson

Arbetsledare

Telefon: 073-821 12 67

E-post: Jonas.arvidsson@tabyggproduktion.se

Mattias Persson

Arbetsledare

Mattias Persson

Arbetsledare

Telefon: 072-071 40 94

E-post: Mattias.persson@tabyggproduktion.se

Dan Sandberg

Arbetsledare Service / Snickare

Dan Sandberg

Arbetsledare Service / Snickare

Telefon: 070-677 45 65

E-post: Dan@tabyggproduktion.se

Jimmy Persson

Arbetsledare

Jimmy Persson

Arbetsledare

Telefon: 072-070 93 87

E-post: Jimmy.persson@tabyggproduktion.se

Tobias Jarleskog

Arbetsledare Service

Tobias Jarleskog

Arbetsledare Service

Telefon: 072-076 35 14

E-post: Tobias.jarleskog@tabyggproduktion.se