Elektroskandia centrallager

Projektet

”Ordning och reda genom hela byggprocessen”. – Tommy Allström gav ett bra och gediget intryck redan när han presenterade TAB:s anbud. Så vi tvekade inte när vi valde dem, trots att det är ett relativt litet företag. Och vi är jättenöjda med resultatet. Byggprocessen har fungerat mycket bra och i princip allt har levererats i tid och med god kvalitet trots den mycket tajta tidsplanen som vi satte upp, säger Peter Landenberg, logistikdirektör på Elektroskandia.

Bygget av den 50 0000 kvadratmeter stora logistikfastigheten tog drygt ett år från färdig platta och stomresning.

– Totalt har ca: 900 unika personer var inblandade i det drygt årslånga byggprojektet. Det var en stor utmaning att se till att alla fick behörighet och informerades om skyddsreglerna.

Men tack vare att vi har god kontroll på våra interna processer fungerade det bra, berättar Ronnie Gyllstrand, arbetsledare, TAB.

Elektroskandia äger och förvaltar företagets nya logistikfastighet. Byggnaden ligger strategisk placerad mitt i Sveriges demografiska mittpunkt, med i princip lika långt till Stockholm, Göteborg och Oslo, i korsningen E18, E20 och riksväg 50. Den stora lagerdelen på 40 000 kvadratmeter med höglager och skyttelbaserat småplockslager har hög automatiseringsgrad. Fastigheten uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver, som gäller bland annat energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Byggnaden värms med bergvärme och solceller vilket bidrar till energiförsörjningen och minskar byggandens miljöpåverkan.

 

– Bruttoarea cirka 50 000 kvadratmeter fördelat på lager, entre- sol, kontor (6 000 kvadratmeter) och en mindre extern lager- byggnad.
– Stålstomme med prefabricerade sandwichelement.
– Höglagret har en takhöjd på 30 meter.
– Fiberarmerad betongplatta på mark.
– Marken är till stora delar urskiftad till ett par meters djup och uppfylld med berg- kross.
– Sprinklertanken är placerad i mark under kontorsdelen.
– Logistikcentret inrymmer också ett antal mindre kontorsbyggnader som finns utplacerade i lagret.
Uppvärmning, bergvärme.
– Solceller på taket, installerad effekt på 249 kW, vilket beräknas ge 235.000 kWh el per år. Hållbarhet, energieffektivitet och förnybar energi är prioriterade områden för Elektroskandia.
– Entreprenadform: Totalentreprenad.

Detaljer

Plats: Örebro

Tidsram: 18 månader

Startdatum: December 2015

Slutförs: April 2017

Beställare: Elektroskandia

Storlek: 370 msek

Platschef

Anders Hultgren

Arbetsledare

Ronnie Gyllstrand

Telefon: 070-518  48 30

E-post: ronnie@tabyggproduktion.se