Vårt erbjudande

Inga projekt är för stort eller för litet.

TAB erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom både betong och träbyggnation. Alla våra yrkesmän har lång erfarenhet inom området och arbetar med högkvalitativa material och utrustning för att uppfylla kundens önskemål. Vi erbjuder allt från grundläggning och stomme till fasad och inredning, och är specialiserade på att anpassa arbeten efter kundens specifika önskemål.

Betongarbeten

Du kan anlita oss för betongarbeten, t ex när det gäller hus- och fabriksbyggnad, brobyggnad m m. Vi arbetar med alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner. Det finns många olika typer av betongmaterial lämpade för olika behov och lösningar.

Den erfarenhet vi samlat på oss ger oss möjlighet att föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för ditt speciella behov. Ibland är byggnation med redan färdiga betongelement den mest lämpade lösningen. Vi har väl inarbetade leverantörskontakter god erfarenhet av att bygga med olika typer av element, så som stommar, väggar, valv m m.

Träbyggnation

Du kan anlita oss för träbyggnation av t ex småhus, hyreshus, volymhallar eller hyresgästanpassning m m. Vi arbetar med olika utgångspunkter, beroende på dina önskemål och behov, t ex Platsbyggt som i fastighetens grundkonstruktion, interiörer och inredningar.

Det finns många nya, snygga och funktionella material som ger möjlighet att föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för ditt speciella behov. Limträstommar är ett tidsbesparande flexibelt och miljövänligt alternativ som vi också är väl förtrogna med. De är dessutom ett estetiskt tilltalande alternativ i lokaler där stommarna kan vara väl synliga, som t ex i idrottshallar och andra publika utrymmen. Materialkostnaden blir något högre. Men i gengäld minskar byggtiden.

​Färdiga byggelement för allt från ytter- och inneväggar, med eller utan monterade dörrar och fönster kan också vara ett alternativ. Kostnaden för inköpt material blir naturligtvis högre och utrymmet för egna lösningar blir mindre. Men i gengäld minskar byggtiden, ofta dramatiskt.