Bergsparken Lindesberg

Projektet

På generalentreprenad ska utföras nybyggnad av Hälsocentrum med lokaler för Vårdcentral, Familjecentral, Folktandvård. Centrumet kommer även innehålla 30 lägenheter, restaurang samt tillhörande lokalutrymmen. Ett Parkeringshus med 200 platser samt omgivande markanläggningar skall även uppföras. Projekt innefattar även utförande av gång- och cykelbana.

Lindesbergs nya mötesplats

I Lindesberg utformar vi ett nytt hållbart hälsocenter med vård och bostäder. En byggnad i trä och med närhet till både naturen och resecentrum. Det nya hälsocentret består av två byggnader som länkas samman av en gemensam glasgalleria – Sinnenas galleria – med tydlig parkkänsla.

Med både naturen och järnväg och resecentrum runt hörnet blir Lindesbergs hälsocentrum en självklar mötesplats. Det är en byggnad som ska fungera som både vårdcentral med all dess service samtidigt som byggnaden erbjuder ett attraktivt boende med möjlighet till kompletterande stöd och bekvämlighet.

Detaljer

Plats: Lindesberg

Tidsram: 26 månader

Startdatum: Oktober 2017

Slutfört: December 2019

Beställare: Lindesbergs bostads AB

Platschef

Ronnie Gyllstrand

 

Arbetsledare