DSV Rosersberg

Projektet

DSV’s nya logistikbyggnad i Rosersberg. Bruttoytan är 82.000 m². Projektet blev färdigställt i början utav 2022. Lagerdelen består utav två delar om ca 30 000 m² styck.

Detaljer

Plats: Rosersberg

Tidsram: 15 månader

Startdatum: Februari 2021

Slutfört: Maj 2022

Beställare: DSV Logistics

Storlek: 82 000 kvm

Platschef

Arbetsledare

Henrik Brånerud

Robert Lundborg