Spendrups Grängesberg

Projektet

Byggnation av nya tankhallar, verkstäder, omklädningsrum och kontor. Byggstart: Maj 2021. Färdigt: maj 2022

Detaljer

Plats: Spendrups Grängesberg

Tidsram: 12 månader

Startdatum: Maj 2021

Slutförs: Maj 2022

Beställare: Spendrups

Omfattning: Byggnation av nya tabkhallar, verkstäder, omklädningsrum och kontor

Summa: 39 miljoner

Platschef

Arbetsledare