DHL Uppsala

Projektet

Terminal till DHL i Uppsala på 10 000 kvm. Byggstart: Augusti 2021. Färdigt: Juli 2022.

Detaljer

Plats: Uppsala

Tidsram: 12 månader

Startdatum: Augusti 2021

Slutfört: Juli 2022

Beställare: DHL

Omfattning: 10 000 kvm

Platschef

Robert Lundborg

Arbetsledare

Henrik Brånerud