Sjöbrisen Lindesberg

Projektet

Byggnationen av de 2 st lägenhetshusen som omfattar totalt 44 lägenheter kommer att utföras med högsta krav på kvalitet och miljövänlighet. För att underlätta boende på platsen kommer parkeringar, cykelvägar och ett vackert kringliggande parkområde att anläggas. Parkområdet kommer att vara utrustat med träd och grönska och kommer att skapa en trevlig och trivsam miljö för de boende. Försäkringar och kontroller kommer att utföras regelbundet för att verifiera att byggnationen följer gällande regler och föreskrifter.

Detaljer

Plats: Lindesberg

Tidsram: 14 månader

Startdatum: Maj 2017

Slutfört: Juli 2018

Beställare: BRF Sjöbrisen

Storlek: 44 lägenheter

Platschef

Peter Luth

Arbetsledare