Lidl centrallager

Projektet

Huvudbyggnaden är på cirka 40 000 m2 och bruttoytan på 50 000 m2. Projektet startade i juli 2018 och beräknas vara avslutat i augusti 2019. Lagret värderas till 100-tals miljoner och motsvarar sex fotbollsplaner i storlek. Under byggtiden kommer många entreprenörer att vara involverade vilket skapar många nya arbetstillfällen. Lagret kommer kunna betjäna upp till 100 butiker i Sverige.

Enbart lagrets grundkonstruktion består av 316 pelarfundament, vindbockar och sulor. Markbetongen stålfiberarmeras och betongplattan blir till största delen dubbelarmerad vilket innebär en hel del handgjutning. En stor del av golvytan blir med golvvärme.

Lidl har köpt tomten av Örebro kommun. Den totala ytan är på 177 000 kvadratmeter och säkerställer ytterligare framtida expansion.

Detaljer

Plats: Örebro

Tidsram: 20 månader

Startdatum: Juni 2018

Slutfört: Augusti 2019

Beställare: Lidl Sverige

Storlek: 50 000 kvm

Platschef

Anders Hultgren

Arbetsledare

Peter Sandberg

 

Örjan Sundström