Swedol utbyggnad

Projektet

Swedol säljer allt från verktyg och förnödenheter till kläder och skydd med inriktning på främst proffsanvändare inom huvudsak kundsegmenten Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.

Ytbyggnad mot befintlig byggnad

– Stålstomme med väggar i prefabricerade betongsand, wichelement, isolering 300 mm.
– Yttertak i bärande profilerad plåt med duk.

Detaljer

Plats: Örebro

Tidsram: 14 månader

Startdatum: Oktober 2019

Slutfört: December 2020

Beställare: Swedol

Omfattning: 9 600 kvm

 

Platschef

Peter Sandberg

 

 

Arbetsledare

Örjan Sundström