Atria Sköllersta

Projektet

Atria börjar nu ett stort projekt för att utöka Lithells korvfabrik i Sköllersta. Projektet kommer att pågå i 14 månader, från januari 2022 till mars 2023. Byggnaden kommer att stå på nästan 10 000 kvm och bestå av en blandning av lager och en frysdel. Syftet med projektet är att förbättra och expandera produktionskapaciteten för Lithells korvfabrik med modern teknik och effektivare produktionsprocesser. Också att förbättra och modernisera fabrikslokalerna för att hålla med årens tekniska utveckling.

2023-01-20
Denna dagen fick Atria godkänt intermistiskt slutbesked så man fick börja använda lagerdelen i byggnaden för sin verksamhet. Så lastbilarna är igång med i- och urlastning av råvaror till och från fabriken. 
Kontorsdelarna blir besiktigade under vecka 8-9.

2023-03-03
Överlämnat och godkänt slutsamråd med kommunen så Atria får ta byggnaden i bruk fullt ut.

Detaljer

Plats: Sköllersta

Tidsram: 14 månader

Startdatum: Januari 2022

Slutfört: Mars 2023

Beställare: Atria

Storlek: 9 600 kvm

Platschef

Örjan Sundström

 

Arbetsledare

Jonas Arvidsson