Första spadtaget

Tommy Allström Byggproduktion har idag med representanter från Barn- och Utbildningsnämnden, barn från Förskolan Björken och fastighetsägaren FALAB. Tagit det första spadtaget för Om- och Tillbyggnad av Förskolan Björken. Barnen fick gräva fram en skattkista fylld med festisar och bullar.
Nu börjar projekteringen och till sommaren beräknas den vara klar. Så i höst tar bygget fart!

 

Information om projektet:

Förskolan Björken består idag av fyra avdelningar som när den står klar ska innehålla tio avdelningar. I detta ingår också ett nytt tillagningskök med en kapacitet på 250 portioner och en matsal med 65 platser.

 

Det här ska bli en förskola där nyfikenhet, lust och glädje står i centrum, som kan erbjuda en bred pedagogisk verksamhet och leken har en central plats.

 

Lekmiljön ute kommer vara indelad i zoner som Trygghetszon, Aktivitetszon och Upptäckarzon.

 

Byggnationen beräknas starta hösten 2023 och när den står klar kommer den att vara dimensionerad för 200 barn med 15-24 barn per avdelning.