Om- och utbyggnation utav Förskolan Paletten

Projektet

FALAB bygger ut och renoverar förskolan Paletten i Lindesberg.

Förskolan Paletten består idag av fyra avdelningar som när den står klar ska innehålla tio avdelningar.
I detta ingår också ett nytt tillagningskök med en kapacitet på 250 portioner och en matsal med 65 platser.
Det här ska bli en förskola där nyfikenhet, lust och glädje står i centrum, som kan erbjuda en bred pedagogisk verksamhet och leken har en central plats. Lekmiljön ute kommer vara indelad i zoner som Trygghetszon, Aktivitetszon och Upptäckarzon.
När byggnationen står klar kommer den att vara dimensionerad för 200 barn med 15-24 barn per avdelning.

Det har avverkats skog och varit en hel del sprängning utav berg.

Dagsläget:
I nuläget är schaktning igång för grunden och dragning utav VA system.

Detaljer

Plats: Lindesberg

Tidsram:  <17 månader

Startdatum: Juli 2023

Slutförs:  Hösten 2024, samt gamla delen sommaren 2025

Beställare: FALAB

Storlek: 2 400 kvm

Platschef

Ronnie Gyllstrand

Telefon: 070-518 48 30

Epost:  Ronnie@tabyggproduktion.se

Arbetsledare

X

Telefon:

Epost: