Om- och utbyggnation utav Förskolan Björken

Projektet

FALAB bygger ut och renoverar förskolan Björken i Lindesberg.

Förskolan Björken består idag av fyra avdelningar som när den står klar ska innehålla tio avdelningar.
I detta ingår också ett nytt tillagningskök med en kapacitet på 250 portioner och en matsal med 65 platser.
Det här ska bli en förskola där nyfikenhet, lust och glädje står i centrum, som kan erbjuda en bred pedagogisk verksamhet och leken har en central plats. Lekmiljön ute kommer vara indelad i zoner som Trygghetszon, Aktivitetszon och Upptäckarzon.
När byggnationen står klar kommer den att vara dimensionerad för 200 barn med 15-24 barn per avdelning.

Projektet startar med avverkning utav skogen i Juli månad 2023.

Dagsläget:
I nuläget är skogen avverkad och markentreprenören arbetar med att få fram berget som ska sprängas.

Byggprocess

Detaljer

Plats: Lindesberg

Tidsram:  <16 månader

Startdatum: Juli 2023

Slutförs:  Årsskiftet 24/25

Beställare: FALAB

Storlek: 2 400 kvm

Platschef

Ronnie Gyllstrand

Telefon: 070-518 48 30

Epost:  Ronnie@tabyggproduktion.se

 

 

 

 

Arbetsledare

Mattias Persson

Telefon: 072-071 40 94

Epost: Mattias.persson@tabyggproduktion.se