Badhus Hällefors

Projektet

Hällefors badhus är planerad som nyproduktion av ett litet bad inriktat på främst skolundervisning, motionssimning och rehabilitering, men badet ska ändå vara en trevlig upplevelse för den lilla familjen där en  liten lekyta, en så kallad Spray Parc planeras för de allra yngsta barnen.

De större barnen kommer för sitt lekbehov få en uppblåsbar bana som kan flyttas i och ur bassängen efter behov.

Simhallen kommer att bestå av två bassänger, en fyrabanors 25 metersbassäng för simträning och motion samt en mindre bassäng med lyftgolv för simskola och rehabilitering. De två bassängerna ska utrustas med separata reningskretsar.

Badhusets totala area uppgår till omkring 3700 m² och innefattar även omklädningsrum för fotboll och andra utomhusaktiviteter. Det ingår även gemensam entré för både bad och den intilliggande ishallen.

På plan 2 kommer skolverksamheten kunna nyttja rum för undervisning. Simhallen kommer primärt att använda värmeåtervinning från ishallen, där ett energioptimeringsarbete pågår. I övrigt används fjärrvärme som uppvärmning.

En solcellsanläggning kommer att monteras på taket.

Badhus byggnaden slutfördes i Maj 2023
Kompletterande markarbeten slutfördes i November 2023

Detaljer

Plats: Hällefors

Tidsram: 26 månader

Startdatum: Mars 2021

Slutfört: Maj 2023

Beställare: Hällefors kommun

Storlek: 3 700 kvm

Platschef

Ronnie Gyllstrand

Arbetsledare

Tobias Fjellstedt