TAB och Brion Solenergi inleder solcellssamarbete

Brion Solenergi och Tommy Allström Byggproduktion inleder solcellssamarbete

Brion Solenergi AB har ingått avtal med byggföretaget Tommy Allström Byggproduktion för att bygga en solcellsanläggning på DSVs nyligen uppförda lagerbyggnad i Landskrona. Den totala ytan för byggnaden är 175 000 kvadratmeter, vilket gör den till den största logistikbyggnaden i Norden. Byggnaden, som kommer att uppföras intill den befintliga lagerbyggnaden, kommer att fungera som nav för logistikverksamheten och betjäna den nordiska marknaden.